Po sukcesie organizacyjnym i merytorycznym I Międzynarodowego Seminarium „Probacja w Polsce i USA – stan, współpraca, perspektywy” zorganizowanego w Bytowie (maj 2012) oraz II Międzynarodowego Seminarium „Probacja w Polsce i USA – nowoczesne zarządzanie w probacji” zorganizowanego w Toruniu (maj 2013), zrealizowaliśmy III Międzynarodowe Seminarium „Probacja w Polsce i USA – systemy zwalniania skazanych z zakładów karnych”, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 18-20 czerwca 2014 roku.

Podczas tego wydarzenia, podobnie jak w latach ubiegłych, nasi Goście w osobach Profesorów i Doktorów uczelni wyższych, Prezesów Sądów Okręgowych, Przewodniczących Wydziałów Penitencjarnych, Kuratorów Okręgowych i ich Zastępców, Kierowników Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej oraz innych przedstawicieli świata nauki i praktyki, w tym przedstawicieli National Association of Probation Executives (USA), dyskutowali o istotnych kwestiach związanych z systemami zwalniania skazanych z zakładów karnych.

Z amerykańskiego punktu widzenia całość zagadnienia zaprezentowali Przedstawiciele National Association of Probation Executives (NAPE) z Panem Danem Richardem Beto Profesorem Jurgiem Gerberem na czele. NAPE to największe ogólno-amerykańskie stowarzyszenie kierowniczych kadr probacji, którego Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych – Business Communication Group Sp. z o.o. jest członkiem.

Wszyscy Uczestnicy Seminarium otrzymali Certyfikaty udziału w Seminarium oraz okolicznościowe upominki.

Już wkrótce opublikujemy informację na temat IV Międzynarodowego Seminarium, które zorganizujemy w dniach 20-22.05.2015 roku w Gnieźnie.

Aktualności

W 2011 roku Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych (Polska) zawarło z National Association of Probation Executives ...
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VI Międzynarodowe Seminarium "Probacja w Polsce i Ameryce Północnej – kurator sądowy ...
Szanowni Państwo! Otrzymaliśmy od Amerykańskich Przyjaciół Certyfikat potwierdzający członkostwo Centrum Szkolenia ...
Miło nam obwieścić, że dynamiczny rozwój Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych zaowocował podpisaniem Umowy o współpracy ...
Business Communication Group Sp. z o.o. - All rights reserved