Bytów, 23-25 maja 2012 roku

Zorganizowaliśmy I Międzynarodowe Seminarium „Probacja w Polsce i USA – stan, współpraca, perspektywy”, podczas którego Zaproszeni Goście w osobach Przewodniczących Wydziałów Penitencjarnych, Kuratorów Okręgowych i ich Zastępców, Dyrektorów Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, Profesorów i Doktorów wyższych uczelni, a także innych Przedstawicieli świata praktyki i nauki, dyskutowali o stanie probacji w Polsce i USA, kierunkach jej rozwoju i perspektywach.

Z amerykańskiego punktu widzenia całość zagadnienia zaprezentowali Przedstawiciele National Association of Probation Executives (NAPE) z Panem Danem Richardem Beto na czele. NAPE to największe ogólno-amerykańskie stowarzyszenie kierowniczych kadr probacji, którego Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych – Business Communication Group Sp. z o.o. jest członkiem.

Fotogaleria:

Galeria - Seminarium

Galeria - po Seminarium

Aktualności

W 2011 roku Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych (Polska) zawarło z National Association of Probation Executives ...
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VI Międzynarodowe Seminarium "Probacja w Polsce i Ameryce Północnej – kurator sądowy ...
Szanowni Państwo! Otrzymaliśmy od Amerykańskich Przyjaciół Certyfikat potwierdzający członkostwo Centrum Szkolenia ...
Miło nam obwieścić, że dynamiczny rozwój Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych zaowocował podpisaniem Umowy o współpracy ...
Business Communication Group Sp. z o.o. - All rights reserved