Kołobrzeg, 24-26 maja 2017

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VI Międzynarodowe Seminarium "Probacja w Polsce i Ameryce Północnej – kurator sądowy we współpracy z samorządem lokalnym i innymi instytucjami", które odbędzie się w Kołobrzegu w dniach 24-26 maja 2017 roku, jako kontynuacja dotychczasowych Seminariów, zakończonych sukcesem merytorycznym i organizacyjnym.

Kazimierz Dolny, 1-3 czerwca 2016

Wzorem lat ubiegłych Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych chce kontynuować organizowanie forów wymiany poglądów w ujęciu międzynarodowym i dlatego postanowiliśmy o organizacji kolejnego Seminarium. Do organizacji piątej edycji naszego Seminarium włączyła się Fundacja Większe Mniejsze, z którą ściśle współpracujemy w wymiarze wspierania rozwoju polskiej probacji. Fundacja współorganizowała również IV MS. Do współorganizatorów Seminarium dołączyła również Fundacja Polish-American Development Council.

Gniezno, 20-22 maja 2015

Zorganizowaliśmy IV Międzynarodowe Seminarium „Probacja w Polsce i USA – system zwolnieniowy i praca jako element społecznej readaptacji osób skazanych”, które odbyło się w Gnieźnie w dniach 20-22 maja 2015 roku, jako kontynuacja dotychczasowych Seminariów, zakończonych sukcesem merytorycznym i organizacyjnym, będąc kolejnym międzynarodowym projektem zorganizowanym przez nasze Centrum.

Po sukcesie organizacyjnym i merytorycznym I Międzynarodowego Seminarium „Probacja w Polsce i USA – stan, współpraca, perspektywy” zorganizowanego w Bytowie (maj 2012) oraz II Międzynarodowego Seminarium „Probacja w Polsce i USA – nowoczesne zarządzanie w probacji” zorganizowanego w Toruniu (maj 2013), zrealizowaliśmy III Międzynarodowe Seminarium „Probacja w Polsce i USA – systemy zwalniania skazanych z zakładów karnych”, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 18-20 czerwca 2014 roku.

Toruń, 14-16 maja 2013 roku

Pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Torunia zorganizowaliśmy II Międzynarodowe Seminarium „Probacja w Polsce i USA – nowoczesne zarządzanie w probacji”, podczas którego Zaproszeni Goście w osobach Prezesów Sądów Okręgowych, Przewodniczących Wydziałów Penitencjarnych, Kuratorów Okręgowych i ich Zastępców, Profesorów i Doktorów wyższych uczelni, a także innych Przedstawicieli świata praktyki i nauki, dyskutowali o metodach zarządzania probacją.

Bytów, 23-25 maja 2012 roku

Zorganizowaliśmy I Międzynarodowe Seminarium „Probacja w Polsce i USA – stan, współpraca, perspektywy”, podczas którego Zaproszeni Goście w osobach Przewodniczących Wydziałów Penitencjarnych, Kuratorów Okręgowych i ich Zastępców, Dyrektorów Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, Profesorów i Doktorów wyższych uczelni, a także innych Przedstawicieli świata praktyki i nauki, dyskutowali o stanie probacji w Polsce i USA, kierunkach jej rozwoju i perspektywach.

Aktualności

W 2011 roku Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych (Polska) zawarło z National Association of Probation Executives ...
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VI Międzynarodowe Seminarium "Probacja w Polsce i Ameryce Północnej – kurator sądowy ...
Szanowni Państwo! Otrzymaliśmy od Amerykańskich Przyjaciół Certyfikat potwierdzający członkostwo Centrum Szkolenia ...
Miło nam obwieścić, że dynamiczny rozwój Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych zaowocował podpisaniem Umowy o współpracy ...
Business Communication Group Sp. z o.o. - All rights reserved