Z początkiem nowego 2002 roku weszła w życie Ustawa o kuratorach sądowych, uchwalona przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2001 roku. Jako członek rządowego zespołu powołanego do opracowania projektu wspomnianej ustawy, pragnę podzielić się swoimi doświadczeniami i odczuciami dotyczącymi przebiegu procesu legislacyjnego oraz przybliżyć materię, którą ona reguluje, a także dokonać jej krótkiej oceny. 

Artykuł ukazał się w numerze lutowym (2/2002) „Gazety Sądowej”.

Aktualności

W 2011 roku Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych (Polska) zawarło z National Association of Probation Executives ...
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VI Międzynarodowe Seminarium "Probacja w Polsce i Ameryce Północnej – kurator sądowy ...
Szanowni Państwo! Otrzymaliśmy od Amerykańskich Przyjaciół Certyfikat potwierdzający członkostwo Centrum Szkolenia ...
Miło nam obwieścić, że dynamiczny rozwój Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych zaowocował podpisaniem Umowy o współpracy ...
Business Communication Group Sp. z o.o. - All rights reserved