W 2011 roku Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych (Polska) zawarło z National Association of Probation Executives (Ameryka Północna) umowę o współpracy, mając na względzie rozwój probacji w oparciu o wspólnie realizowane projekty.

Wymiana doświadczeń między środowiskami probacyjnymi z Polski oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady odbywa się na zasadzie uczestnictwa przedstawicieli probacji amerykańsko-kanadyjskiej w międzynarodowych seminariach realizowanych w Polsce, a także w formie wyjazdów studyjnych przedstawicieli polskiej probacji do USA.

Program wyjazdów studyjnych jest dynamicznie rozwijany. Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału w programie do kontaktu z nami. Przygotowujemy kolejne grupy wyjazdowe do USA. Wyjazdy studyjne wiążą się dla uczestników wyłącznie z pokryciem kosztu przelotu tam i z powrotem oraz kosztu wizy amerykańskiej. Pobyt w USA jest finansowany przez naszych Partnerów amerykańskich w ramach dwustronnej umowy z Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VI Międzynarodowe Seminarium "Probacja w Polsce i Ameryce Północnej – kurator sądowy we współpracy z samorządem lokalnym i innymi instytucjami", które odbędzie się w Kołobrzegu w dniach 24-26 maja 2017 roku, jako kontynuacja dotychczasowych Seminariów, zakończonych sukcesem merytorycznym i organizacyjnym.

Szanowni Państwo! Otrzymaliśmy od Amerykańskich Przyjaciół Certyfikat potwierdzający członkostwo Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych w National Association of Probation Executives ze wszystkimi przywilejami i korzyściami wynikającymi z członkostwa w tym ogólnoamerykańskim Stowarzyszeniu Kierowniczych Kadr Probacji.

Dziękujemy za uznanie dla naszej działalności ze strony NAPE. Zainicjowana współpraca będzie owocować m. in. wymianą kadry kuratorskiej obu krajów, pod auspicjami obu organizacji.

Dan Beto

Miło nam obwieścić, że dynamiczny rozwój Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych zaowocował podpisaniem Umowy o współpracy między Centrum i Krajowym Stowarzyszeniem Kuratorskich Kadr Kierowniczych (NAPE) z USA.

Zawarta Umowa otwiera nowe możliwości wymiany doświadczeń między Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej w zakresie umacniania probacji w obu krajach.

Z czasem wymiana doświadczeń zaowocuje wspólnymi przedsięwzięciami obu Organizacji oraz wymianą kadry, w szczególności Uczestników naszych szkoleń i kursów. Umowę w imieniu CSKS podpisał Dyrektor Piotr Burczyk, zaś w imieniu NAPE podpis złożył Przewodniczący Komitetu Międzynarodowego Dan Richard Beto.

Aktualności

W 2011 roku Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych (Polska) zawarło z National Association of Probation Executives ...
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VI Międzynarodowe Seminarium "Probacja w Polsce i Ameryce Północnej – kurator sądowy ...
Szanowni Państwo! Otrzymaliśmy od Amerykańskich Przyjaciół Certyfikat potwierdzający członkostwo Centrum Szkolenia ...
Miło nam obwieścić, że dynamiczny rozwój Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych zaowocował podpisaniem Umowy o współpracy ...
Business Communication Group Sp. z o.o. - All rights reserved